Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Filter op thema's

Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (Inkomensondersteuning AOW). Deze regeling is een vervanging van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB). Het verschil met de MKOB is dat de hoogte van de inkomensondersteuning AOW afhankelijk is van hoeveel AOW iemand heeft opgebouwd. Dit betekent dat AOW-gerechtigden maximaal €25,48 bruto per maand ontvangen, naast hun AOW-pensioen.

Eind 2016 kwamen 3.396.894 personen in aanmerking voor inkomensondersteuning AOW.