Minister, klant en samenleving

Filter op thema's

Minister, klant en samenleving

De minister van SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en namens hem de Inspectie SZW) houdt toezicht op de SVB. De SVB verantwoordt zich periodiek tegenover opdrachtgevers en betrokken ministeries. Hiervoor gelden niet alleen wettelijke richtlijnen, maar ook overeengekomen sturingsafspraken en informatie- en controleprotocollen.

Samen met het UWV is in maart 2016 de nieuwe sturingsrelatie met het Ministerie van SZW vastgelegd. Kenmerkend voor de nieuw ingerichte sturingsrelatie is het strakke onderscheid dat wordt gemaakt tussen de eigenaarsrol (die namens de bewindslieden wordt uitgeoefend door de secretaris-generaal) en de opdrachtgeverrol (die namens de bewindslieden is belegd bij de directeuren-generaal). De eigenaar is vooral aanspreekbaar op vraagstukken die het zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) als organisatie betreffen, waaronder de toekomstbestendigheid van de organisatie. De opdrachtgever kijkt vooral naar de taken die het ZBO uitvoert en is beleidsverantwoordelijk voor de wetgeving waarin de taken bij het ZBO zijn belegd. De rol van opdrachtnemer is belegd bij de ZBO’s.

Uiterst belangrijk vindt de SVB de verantwoording tegenover klanten en samenleving. De SVB voert een klantcommunicatiebeleid, heeft een zorgvuldige klachtenregeling en voert periodiek een klanttevredenheidsonderzoek uit.