Financiële verslaglegging, interne audit en externe accountant

Filter op thema's

Financiële verslaglegging, interne audit en externe accountant

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening wordt gecontroleerd door de Audit Dienst en de externe accountant. De Audit Dienst functioneert direct onder de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vertegenwoordigers van de externe accountant PwC wonen de vergadering bij waarin de jaarrekening wordt vastgesteld. De Audit Dienst stelt een verslag van bevindingen op en verstrekt een controleverklaring bij de SUWI- jaarverantwoording. De externe accountant stelt een rapport van bevindingen op en voorziet vervolgens de te publiceren jaarrekening van een controleverklaring.