Kindgebonden budget (WKB)

Filter op thema's

Kindgebonden budget (WKB)

De SVB betaalt kindgebonden budget (WKB) aan klanten waarbij sprake is van samenloop met buitenlandse uitkeringen. De SVB vult voor deze klanten de buitenlandse gezinsbijslag aan. De hoogte van het bedrag dat uitgekeerd wordt, is van veel factoren afhankelijk en kan sterk verschillen. De uitkeringslasten kunnen daarom ook van jaar op jaar sterke fluctuaties tonen.

 

De uitkeringslasten Wet kinderopvang (Wko) zijn hoger dan voorgaand jaar. Het aantal kinderen waarvoor Wko betaald wordt is in 2016 lager dan in 2015, maar het uitgekeerde bedrag per kind is hoger dan in voorgaand jaar. De SVB betaalt Wko aan klanten waarbij sprake is van samenloop met buitenlandse uitkeringen. Door arrest Wiering wordt er meer uitgekeerd dan voorheen. Net als bij de WKB is het bedrag dat uitgekeerd wordt van veel factoren afhankelijk en kan sterk fluctueren. De uitkeringslasten kunnen daarom ook van jaar op jaar sterke fluctuaties vertonen.