Kennisbank

Filter op thema's

Uw resultaten na verfijning

Er zijn 19 artikelen gevonden die voldoen aan uw selectie

Te veel resultaten? Verfijn uw resultaten door meerdere trefwoorden te combineren

Remigratiewet (REM)

De Remigratiewet (REM) stelt mensen in staat met een uitkering terug te keren naar hun geboorteland. Erkende vluchtelingen kunnen van de regeling gebruik maken om naar het land van herkomst te verhuizen. De remigratievoorziening is gebaseerd op de kosten van het levensonderhoud in het land van bestemming.

Ga naar artikel Remigratiewet (REM) Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden

Met ingang van 1 januari 2015 geldt de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden (Inkomensondersteuning AOW). Deze regeling is een vervanging van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB). Het verschil met de MKOB is dat de hoogte van de inkomensondersteuning AOW afhankelijk is van hoeveel AOW iemand heeft opgebouwd.

Ga naar artikel Inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O)

Vijf verschillende wetten en een regeling voor psychotherapie bieden financiële ondersteuning aan hen die door de Tweede Wereldoorlog en de Bersiap-periode zijn getroffen. De SVB is bij deze wettelijke regelingen verantwoordelijk voor het cliëntbeheer en het beslissen op aanvragen van door de Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) erkende verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

Ga naar artikel Verzetsdeelnemers en Oorlogsgetroffenen (V&O) Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag

Vrijwillige verzekering

Mensen die buiten Nederland gaan wonen of werken, zijn in het algemeen niet langer verplicht verzekerd. Wie een vrijwillige AOW-verzekering afsluit, voorkomt korting op het AOW-pensioen van 2% per onverzekerd jaar. Ook een vrijwillige Anw-verzekering is mogelijk. Zo kunnen nabestaanden bij overlijden van de verzekerde toch een Anw-uitkering ontvangen.

Ga naar artikel Vrijwillige verzekering Voeg toe aan Mijn verslag Toegevoegd aan Mijn verslag